ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАЩИТА НА ОРИГИНАЛНИЯ БАЛСАМ СПАСАТЕЛЬ® ОТ ФАЛШИФИКАЦИЯ:

[ 1 ] Ъглите на тубата при спойката в долния й край са със закръглена форма; под спойката на тубата е отпечатан индивидуалният сериен номер на тубата (няма две туби с еднакви номера); на спойката на тубата е екструдиран логотипа на производителя (във вид вид на аптечна мензурка и епруветка, съединени в едно цяло);

[ 2 ] Оригинално «гърло» на тубата с изпъкнал надпис:
«СПАСАТЕЛЬ®. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ»;

[ 3 ] Оригинална капачка на тубата с изпъкнал надпис:
«СПАСАТЕЛЬ®. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ. ПОДДЕЛКА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ».

Балсам Спасатель® непритежаващ гореуказаните степени  на защита, е фалшификат!
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ФАЛШИФИКАТИ В АЛУМИНИЕВА ТУБА!